پودر موبر ممتاز

در دو وزن(یک قلو و دوقلو)

استفاده از بهترین مواد اولیه با آنالیز ترکیبی عالی با قدرت موبری بالا بدون آسیب رسانی به پوست...

تعداد در کارتن یک قلو ۱۰۰ عدد

دوقلو ۸۰ عدد