دوطرف ، دو نوع پارچه با خواص مختلف ، قابلیت جذب آب فوق العاده بالا ، خاصیت میکروفایبر ، خاصیت جذب گرد و غبار

منتشرشده در محصولات بهداشت خانه